Montessori

Aktualności

Maria Montessori opracowała całościową koncepcję pedagogiczną, obejmującą rozwój dziecka od narodzenia, aż do wkroczenia w wiek dorosły. Choć stworzyła swe założenia wiele lat temu, są one wciąż aktualne.

  • WYCHOWANIE - W tej metodzie jest rozumiane jako wspieranie i stałe podążanie za dzieckiem. Jego istotą jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, samodzielność i odpowiedzialność za siebie i świat. W żłobku opartym o elementy montessoriańskiej pedagogiki maluszki mają czas na samodzielne odkrycia .To miejsce gdzie, dzieciństwo jest czasem spokojnego wzrastania.
  • PRZYGOTOWANE OTOCZENIE - W naszym żłobku, pomieszczenia starałyśmy się przygotować tak, aby dziecko mogło zaangażować ręce, umysł zmysły. Wszystko jest w zasięgu jego ręki i nie zagraża jego bezpieczeństwu. Nauka opiera się na specjalnie opracowanych pomocach edukacyjno- rozwojowych , uporządkowanych i ustawionych w tematycznych kącikach. Dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci.
  • POMOCE MONTESSORI - Wyposażyłyśmy salę w różnego rodzaju przedmioty inspirujące dzieci do twórczego działania. Pomoce te cechuje prostota, estetyka i przemyślana konstrukcja. Każda pomoc zbudowana jest według zasady stopniowania trudności i zawiera możliwość samodzielnej kontroli dokonywanej przez dziecko. Te specyficzne cechy pomocy dydaktycznych, umożliwiają dziecku samodzielne działanie.
  • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE - Pedagogika Montessori zakłada iż, każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim indywidualnym rytmie. Dlatego dzieci w żłobku pracują według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których są już gotowe. Zdobywają wiedzę i i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, przy współpracy z opiekunem.
  • OPIEKUN, NAUCZYCIEL - Jest pomocnikiem i doradcą dziecka w jego drodze do dorosłości, nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie. Nigdy nie wyręcza. Pomaga tylko wtedy gdy jest o to poproszony. Daje dziecku możliwość doświadczenia.

Dzieci w wieku żłobkowym tj 1-3 lata najinensywniej rozwijają się na trzech płaszczyznach, jest to rozwój mowy, rozwój ruchowy oraz wzrastająca potrzeba samodzielności.

Rozwój mowy - jest wspierany wielotorowo, od najbardziej tradycyjnych form jak mowa rytmiczna ( wierszyki , rymowanki , piosenki) czy logorytmika przez pracę z książeczkami, zabawy w pytania, zachęcanie do samodzielnego wyrażania się i ćwiczenia w utrwalaniu nazewnictwa przedmiotów. Zajęcia prowadzone są zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i potrzebami dzieci.

Rozwój ruchowy - poprzez zajęcia muzyczno - taneczne, gimnastyczne, zabawy ruchowe oraz spacery na świeżym powietrzu.

Doskonalenie samodzielności - czynności związane z troską o własną osobę i otoczenie to bardzo ważna dziedzina rozwoju maluszków. Dzieci uczą się codziennych czynności, takich jak mycie rąk, czesanie się, dmuchanie noska, korzystanie z toalety , zapinanie i odpinanie guzików, mycie stolików, nakrywanie do stołu itp. doskonalenie tego typu czynności rozwija samoświadomość oraz ufność we własne siły, także buduje poczucie bezpieczeństwa.

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem